Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

О ЗАВОДУ

Републички завод за социјалну заштиту, основан је децембра 2005. године као установа социјалне заштите за праћење и унапређивање општег концепта као и праксе социјалне заштите, подстицање развоја и обављање истраживачких и других послова у области социјалне заштите. Своју делатност Завод заснива на вредностима оријентисаним на развој добре сарадње и функционално повезивање са свим релевантним социјалним актерима и активно учествује у реализацији реформских пројеката и програмских активности које воде у правцу достизања интегралног модела социјалне заштите у Републици Србији.


 Републички завод за социјалну заштиту

 
Преузмите Информатор о раду

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО