Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Обука у Крагујевцу Штампај

 04. септембар 2009.

ОБУКА ЗА СУПЕРВИЗОРЕ У КРАГУЈЕВЦУ

У периоду од 24.08. до 28.08.2009.године у Геронтолошком центру у Крагујевцу је реализован  „Програм основне обуке за супервизоре у ЦСР“. На обуци је било 11 учесника из четири центра за социјални рад: Крагујевац, Кнић, Горњи Милановац и Аранђеловац -Топола. Реализатори обуке су биле Нада Шарац и Светлана Живанић из Одељења за професионалну обуку Републичког завода за социјалну заштиту.

Обука у Крагујевцу 

Висок ниво мотивисаности учесника обуке и њихова активна партиципација у свим програмом предвиђеним активностима, у значајној мери су допринели успешности реализације програма.

Завршна евалуација, усмерена на процену задовољства учесника обуком, је показала да је програм у потпуности испунио њихова очекивања и да је добио високе оцене по свим процењиваним аспектима: садржај обуке, начин реализације и рад тренера.

Обука у Крагујевцу је још једна потврда да  „Програм основне обуке за супервизоре“ одговора потребама супервизора у ЦСР, пружајући им основна знања и вештине неопходне за  планирање, реализацију и праћење процеса супервизије у ЦСР.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО