Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

 10.07.2009.

ОБУКА СУПЕРВИЗОРА У БЕОГРАДУ

Процес обуке супервизора у центрима за социјални рад се наставља, у складу са планираном динамиком. Током јуна реализоване су обуке за супервизоре запослене у Градском центру за социјални рад у Београду.

 Обука у Београду

За процену степена развоја компетенција учесника обуке коришћен је тест знања, који обухвата 19 питања која се односе на садржаје обрађене кроз методске јединице. Резултати тестова показују да су и полазници из Београда веома успешно завршили обуку за супервизоре у центрима за социјални рад.

Осим теста, провера усвојености знања и вештина је процењивана од стране тренера током читавог семинара и то путем праћења одговорности према задацима, степена учешћа у активностима, продуктивности и иницијативности, квалитета односа са другим учесницима. Посебна пажња је поклоњена процени усвојености вештина неопходних супервизору за организовање и успешно вођење индивидуалног и групног супервизијског састанка и за то су коришћене посебне табеле опсервације.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО