Pretraga


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Štampaj
SINTETIZOVANI IZVEŠTAJI
O RADU CSR I USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2016. GODINU
 
 
Na osnovu pojedinačnih izveštaja o radu, Republički zavod za socijalnu zaštitu je, u okviru poslova na praćenju i izveštavanju o sistemu socijalne zaštite, sačinio izveštaje o radu centara za socijalni rad i ustanova za smeštaj korisnika u sistemu socijalne zaštite za 2016. godinu.
Tokom 2016. godine, značajna pažnja je posvećena praćenju razvoja usluga u zajednici. U skladu sa obavezom o redovnom godišnjem izveštavanju licenciranih pružalaca usluga, Republički zavod za socijalnu zaštitu je započeo proces pilotiranja izveštavanja o radu pružalaca lokalnih socijalnih usluga za 2016. godinu.
 
 
SINTETIZOVANI IZVEŠTAJI
O RADU CSR I USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU
 
 
 
Republički zavod za socijalnu zaštitu je, u okviru poslova na praćenju i izveštavanju o sistemu socijalne zaštite, sačinio izveštaje o radu centara za socijalni rad i ustanova u sistemu socijalne zaštite za 2015. godinu i dostavio ih resornom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Na osnovu pojedinačnih izveštaja o radu, sačinjeno je šest sintetizovanih izveštaja u kojima su informacije podeljene u celine koje predstavljaju:

  • normativni osnov i okvir delovanja
  • opšte podatke o kapacitetima ustanova
  • strukturu i karakteristike korisnika
  • obim i vrstu pruženih usluga socijalne zaštite i
  • zaključke i preporuke.

Pored navedenih šest sintetizovanih izveštaja, sačinjen je i poseban izveštaj o deci u sistemu socijalne zaštite i efektima mera i usluga koje sistem socijalne zaštite obezbeđuje deci.
 
 
 
Preuzmite dokumenta:
 


 
 
ANALIZE IZVEŠTAJA O RADU CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I USTANOVA ZA SMEŠTAJ ZA 2014. GODINU
 
 
U sklopu praćenja i izveštavanja o sistemu, Republički zavod za socijalnu zaštitu je pripremio sedam analiza izveštaja o radu centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite za 2014. godinu. S obzirom na metode izrade izveštaja, razlikuju se dve vrste izveštaja.

Prva grupa: izveštaji u kojima su predstavljeni statistički podaci o korisnicima u sistemu socijalne zaštite, deca i punoletni kroisnici:
 
 
Preuzmite dokumenta....
 
 
Druga grupa: sintetizovani izveštaji o radu ustanova socijalne zaštite:
 
Preuzmite dokumenta...
 

Izveštaji iz prve grupe nastali su kao rezultat sagledavanja potreba korisnika, odnosno namere da se putem statističkih podataka omogući uvid u efekte koje sistem socijalne zaštite postiže kada je reč o položaju dece, odnosno mladih, odraslih i starijih korisnika u društvu. Namera izveštavanja fokusiranog na potrebe korisnika i praćenje efekata sistema socijalne zaštite je planiranje i unapređenje socijalne zaštite, odnosno kreiranje i sprovođenje politika usmerenih na otklanjanje nejednakosti i posledica socijalne isključenosti. 

U ovim izveštajima su prikupljeni i objavljeni statistički podaci o korisnicima iz ustanova socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj dece i mladih i ustanove za smeštaj odraslih i starijih), iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, iz Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog fonda za PIO i drugih relevantnih izvora.

Drugu grupu izveštaja čine sintetizovani izveštaji koji pružaju uvid u kapacitete sistema za pružanje usluga socijalne zaštite. Ovo su analize sačinjene integrisanjem pojedinačnih izveštaja o radu centara i ustanova socijalne zaštite u 2014. godini.

 

 
 
SINTETIZOVANI PODACI O RADU CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I USTANOVA ZA SMEŠTAJ KORISNIKA U  2012. GODINI
 
 
Na osnovu pojedinačnih izveštaja o radu ustanova za 2012. godinu, sačinjenih prema prethodno dogovorenoj i usvojenoj metodologiji, Republički zavod za socijalnu zaštitu je sačinio sintetizovani izveštaj o radu centara za socijalni rad  i sintetizovane izveštaje o radu ustanova za smeštaj dece i omladine, odraslih i starijih.
 
Prikupljeni su i sintetizovani podaci o radu u centrima i ustanovama za smeštaj kao pružaocima usluga (podaci o zaposlenim radnicima, uslovima rada/stanovanja u ustanovama); strukturi, karakteristikama i fluktuaciji korisnika; poslovima centara na ostvarivanju prava, primeni mera i obezbeđivanju usluga, uslugama centara i ustanova za smeštaj u lokalnoj zajednici. 
 
Pored sintetizovanih izveštaja koje je sačinio Republički zavod za socijalnu zaštitu, sa našeg sajta možete preuzeti i integralnu verziju godišnjeg izveštaja o radu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima .
 
Preuzmite dokumeta:
 
Sintetizovani izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece i mladih za 2012. godinu
Sintetizovani izveštaj o radu ustanova za odrasle i starije sa mentalnim, intelektualnim, telesnim i senzornim teškoćama za 2012. godinu
Sintetizovani izveštaj o radu ustanova za smeštaj odrslih i starijih za 2012. godinu
Sintetizovani izveštaj o radu centara za porodični smeštaj i usvojenje dece i omladine za 2012. godinu
 

 

ANALIZE IZVEŠTAJA O RADU
CENTARA ZA SOCIJALNI RAD I USTANOVA ZA SMEŠTAJ ZA 2011. GODINU

Sa malo produženim rokom izrade, Republički zavod za socijalnu zaštitu je sačinio, i Ministarstvu dostavio, integralne izveštaje o radu Centara za socijalni rad i ustanova za smeštaj u javnom sektoru sistema socijalne zaštite Srbije za 2011. godinu.

Prateći osnovne zahteve novog Zakona o socijalnoj zaštiti i princip unapređenja kvaliteta rada u oblast socijalne zaštite, integralni izveštaji za 2011 godinu su prilagođeni reformskim i zakonski definisanim ciljevima. Njihov sadržaj je u značajnoj meri proširen i obogaćen zahvaljujući prethodnoj izradi i korišćenju novih Obrazaca za izveštavanje. Novi obrasci za izveštavanje CSR i ustanova za smeštaj pružaju više informacija o indikatorima iz oblasti socijalne zaštite za 2011. godinu. Prikupljeni su i analizirani podaci o CSR i ustanovama za smeštaj kao pružaocima usluga (podaci o zaposlenim radnicima, uslovima rada/stanovanja u ustanovama); strukturi, karakteristikama i fluktuaciji korisnika; poslovima CSR na ostvarivanju prava, primeni mera i obezbeđivanju usluga, uslugama CSR i ustanova za smeštaj u lokalnoj zajednici.  

Na osnovu pojedinačnih izveštaja o radu ustanova za 2011. godinu, sačinjenih prema prethodno dogovorenoj i usvojenoj metodologiji, korišćenjem novog formata izveštavanja, Republički zavod za socijalnu zaštitu je sačinio analize, integralni izveštaj o radu centara za socijalni rad  i integralne izveštaje o radu ustanova za smeštaj dece i omladine, odraslih i starijih.

Preuzmite dokumeta....

•    Integralni izveštaj o radu centara za socijalni rad za 2011. godinu
•    Integralni izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece i mladih za 2011. godinu
•    Integralni izveštaj o radu centara za porodični smeštaj dece i omladine za 2011. godinu
•    Integralni izveštaj o radu ustanova za smeštaj odraslih lica za 2011. godinu
•    Integralni izveštaj za smeštaj starijih za 2011. godinu

 


 

ANALIZA IZVEŠTAJA O RADU
CENTARA ZA SOCIJALNI RAD ZA 2010. GODINU

Republički zavod za socijalnu zaštitu, u okviru redovne delatnosti Odeljenja za istraživanje, radi godišnje integralne izveštaje o radu centara za socijalni rad i ustanova za smeštaj korisnika u Srbiji. Neposredni cilj kojem težimo je pružanje kvalitetne podrške u koncipiranju odluka u oblasti politike socijalne zaštite, odnosno, ostvarivanju prava građana na materijalna davanja, na usluge u oblasti porodičnog zakonodavstva kao i druge usluge socijalne zaštite u čiju je realizaciju uključen Centar za socijalni rad. Na širem planu cilj je da ova analiza koristi svim akterima u procesu reforme socijalne zaštite.

U skladu sa reformskim procesima, zavod se uporedo angažuje i na razvijanju novih indikatora delatnosti u socijalnoj zaštiti kao i unapređenju formata izveštavanja kojim će se kvalitetnije i preciznije pratiti uslovi i rezultati rada u oblasti socijalne zaštite.

 Image Preuzmite Analizu izveštaja o radu Centara za socijalni rad za 2010. godinu

 


 
GODIŠNjA IZVEŠTAVANjA

o radu ustanova za smeštaj korisnika socijalne zaštite

U okviru podrške akterima u sistemu socijalne zaštite, pružaocima usluga u praksi i donosiocima odluka u koncipiranju socijalne politike,  redovno godišnje izveštavanje o radu ustanova socijalne zaštite u Srbiji izvršeno je u maju 2011. godine.

Izveštaji se baziraju na prikupljenim pojedinačnim izveštajima o radu  139  Centara za socijalni rad i 75 ustanova za smeštaj i druge socijalne usluge.

Formirane su baze podataka za 2010. godinu, izvršena intepretacija rezultata i analiza indikatora. Godišnji izveštaji o radu centara i ustanova socijalne zaštite promovišu se, između ostalog, i  dostupnošću na sajtu Zavoda.

Preuzmite godišnje izveštaje za 2010. godinu...

- Izveštaj o radu ustanova socijalne zaštite za smeštaj osoba sa invaliditetom
- Izveštaj o radu ustanova za smeštaj straijih
- Izveštaj o radu centara za porodični smeštaj dece i omladine
- Izveštaj o radu zavoda za vaspitanje dece i omladine
- Izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece imladih bez roditeljskog staranja

 NOVI ALATI U FUNKCIJI REFORME


Na sajtu Zavoda, od 19. novembra 2010. godine, dostupna je Baza istraživačko-analitičke prakse u novom, ACCESS, programu. Postavljanju baze u novom programu prethodio je intenzivan pripremni period. Kreiranje novog programa Baze povereno je spoljašnjem saradniku Republičkog zavoda, gospođi Branki  Mršulji-Zajić, IT menadžeru.

Baza podataka o istraživačko-analitičkoj praksi Republički Zavod za socijalnu zaštitu, od svog osnivanja 2006. godine, realizuje projekat „Istraživačko-analitička praksa za razvoj sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji“. Opšti cilj ovog projekta je da se obezbedi kontinuirana, pouzdana i kvalitetna istraživačko-analitička sistematizacija i popis radova kao osnova u oblasti socijalne zaštite koju bi, pre svega, stručna javnost i donosioci odluka mogli da koriste za planiranje i razvoj delatnosti socijalne zaštite.

Pri prvom postavljanju Baze na sajt Zavoda  (januara 2009.), podaci su bili predstavljeni u EXCEL programu, a za svaki od projekata na raspolaganju su bili sledeći podaci:
•    O nosiocima (institucije, timovi i pojedinci koji su radili na istraživanjima ili regulativnim zahvatima),
•    O ciljnoj grupi (koje određuje predmet istraživanja odnosno, naziv), podatke o periodu realizacije (vreme u koje je završen i koliko je trajao projekat)
•    O kontaktu sa autorom/ima, odnosno, institucijom koja ga je realizovala

U međuvremenu se, kontinuiranim prikupljanjem novih podataka o projektima, Baza povećala. U novembru 2009. godine imala je 1.364 jedinice, a već u avgustu 2010. godine imala je 3.006 jedinica. Nametnula se potreba da se tako velika grupa podataka bolje organizuje i efikasnije iskoristi. Paralelno sa potrebama stečeni su i uslovi da se podaci prebace u napredniji, složeniji program.

Novi program predstavlja  kvalitativni korak napred, ne samo u izgledu i novim mogućnostima za promociju Baze, već i u njenom korišćenju jer omogućava:

- preglednije predstavljanje podataka o projektima pri čemu su, osim postojećih (oblast, nosilac, ciljna grupa i kontakt informacije) uvedene i nove kategorije: opis projekta (cilj, aktivnosti, efekti), status projekta (u toku/završen/nema podataka), upravni okrug (i region) u kome se realizuje projekat i vrsta publikacije u kojoj su predstavljene informacije o projektu

- lakše i brže pretraživanje projekata po ključnim rečima (frazama)

- korišćenje složenih pretraživača – istovremeno po više kriterijuma (na primer: oblast i ciljna grupa)

- veliki broj raznovrsnih statističkih analiza i tabela (samo neke od njih su: pregled projekata po oblastima i nosiocima; po nosiocima i okruzima; po regionima i godinama realizacije) i grafikona (na primer:  distribucija projekata po regionima Srbije)

Cilj Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je da nastavi sa daljim unapređivanjem baze podataka koja će svojom veličinom i reprezentativnošću omogućiti pouzdane komparacije, a zatim i pristupiti organizovanju relevantnih okupljanja eksperata, etabliranih u određenoj oblasti socijalne zaštite i socijalne politike (i/ili u istraživanju određenih vulnerabilnih društvenih grupa) koji bi analizirali postojeće stanje istraživačke prakse i davali jasne smernice za nova istraživanja, inovacije i pravce promena.

Značajan cilj je, takođe, i da se korišćenjem analitičko-istraživačke baze podstakne stvaranje čvrste i razgranate saradničke mreže između različitih nosilaca (javni, NVO sektor), donosioca odluka i zainteresovanih istraživača i profesionalaca (stručnih radnika) različitih profila relevantnih za oblast socijalne zaštite.
 

 

Radionica 
„IZVEŠTAVANjE O RADU I KORIŠĆENjE ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U USTANOVAMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM“

U sklopu širenja inicijative za novi format izveštavanja, Republički zavod za socijalnu zaštitu je u periodu decembar 2009 - februar 2010. godine organizovao tri stručna skupa sa predstavnicima centara za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite (gerontološke ustanove, domovi za decu bez roditeljskog staranja i zavodi za vaspitanje dece i omladine). Četvrti skup, radionica za predstavnike ustanova za osobe sa invaliditetom održan je 09. marta 2010. godine u Gerontološkom centru Beograd.

Radionica
 
Cilj ovog stručnog skupa bio je da se korišćenjem razmene iskustava, znanja i primera dobre prakse uporede reformske aktivnosti ustanova i aktivnosti izveštavanja o rezultatima rada, kao i promocija sistematizovane analitičko-istraživačke prakse koja se u vidu baze podataka nalazi na sajtu Zavoda.

Skupu je  prisustvovalo 20 učesnika: 14 predstavnika ustanova za decu i odrasle sa invaliditetom (i/ili duševno obolela lica), konsultantkinja Tima potpredsednika Vlade za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju i predsednica NVO „Naša kuća“.

Radionica 

Uvodna prezentacija „Uvođenje sistema kvaliteta u ustanove i organizacije socijalne zaštite i izveštavanje“ (dr Lidija Kozarčanin) se bavila reformskim okvirom i obrazloženjima potreba i pravaca za unapređenje evidencije i izveštavanja. Predstavljeni su postojeći obrasci izveštaja ustanova za osobe sa invaliditetom (Suzana Ivanović) kao i rezultati koji se mogu dobiti njihovom primenom. Zatim je realizovana radionica sa osnovnim pitanjem „Kako do boljeg praćenja i vrednovanja rada?“ (Suzana Ivanović), a rezultate su izložili članovi radnih grupa - učesnici skupa.

U drugom delu skupa, Šanija Sagdati i Branka Brkić su predstavili Bazu istraživačko-analitičke prakse u oblasti socijalne zaštite. Prezentacija ima nekoliko segmenata: u uvodnom delu je u najkraćim crtama predstavljen sam projekat Baze istraživačko analitičke prakse u socijalnoj zaštiti. Drugi deo su sadržaj, funkcije i pravci razvoja baze, a na kraju je demonstrirana upotreba baze. Predstavljen je i deo baze sa projektima čije su ciljne grupe osobe sa invaliditetom, osobe sa autizmom i lica koja žive sa HIV/AIDS-om (glavni statistički podaci o nosiocima i tematskim oblastima). Svi učesnici su na disku dobili  prezentacije i prateća dokumenta relevantna za temu skupa.

Radionica 

Skup je protekao u konstruktivnoj atmosferi, ispunjen korisnim diskusijama i predlozima u vezi formata izveštavanja kao i razvoja i unapređenja analitičko istraživačke baze. Učesnici su u završnoj diskusiji izrazili odgovarajući stepen zadovoljstva saradnjom ustanova sa Zavodom, kao i potrebu za kontinuitetom i budućim stručnim skupovima ovog i drugih vrsta gde bi se obrađivale teme od značaja za stručni rad i izazove koje nose reformski procesi.

 
INICIJATIVE ZA NOVI FORMAT IZVEŠTAVANjA
 
Image Preuzmite prezentacije:
 
            Uvođenje sistema kvaliteta

 


 

Radionica
 „IZVEŠTAVANjE O RADU I KORIŠĆENjE ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U
USTANOVAMA ZA DECU BEZ RODITELjSKOG STARANjA I
ZAVODIMA  ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE“

U širenju inicijative za novi format izveštavanja održana je i treća radionica. Skup je održan 24. februara 2010. godine, u velikoj sali Zavoda i trajao je od Posle predstavnika centara za socijalni rad i gerontoloških ustanova, Zavod je ovom radionocom okupio predstavnike ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja i zavoda za vaspitanje dece i omladine.

Radionica „IZVEŠTAVANJE O RADU I KORIŠĆENJE ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U USTANOVAMA ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA I ZAVODIMA  ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE“ 

Cilj stručnog skupa bio je da se u međusobnoj razmeni iskustava, znanja i primera dobre prakse uporede reformske aktivnosti ustanova i format izveštavanja o rezultatima ovog rada kao i korišćenje sistematozovane analitičko istraživačke prakse koja se u vidu baze podataka nalazi na sajtu Zavoda.

Skupu je  prisustvovao  21 učesnik i to predstavnici:      
                            
•    13 ustanova za smeštaj dece bez roditeljskog staranja Republike Srbije;
•    oba  centra za porodični smeštaj (Beograd i Miloševac),
•    dva zavoda za vaspitanje dece i omladine (Beograd i  Knjaževac),
•    direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu,
•    konsultantkinja Tima potpredsednika Vlade za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju i,
•    NVO Centar za integraciju mladih - Svratište za decu ulice.

Uvodna prezentacija „Uvođenje sistema kvaliteta u ustanove i organizacije socijalne zaštite i izveštavanje“ (dr Lidija Kozarčanin) se bavila reformskim okvirom i obrazloženjima potreba i pravaca za unapređenje evidencije i izveštavanja. Predstavljeni su i postojeći obrasci izveštaja ustanova za decu bez roditeljskog staranja (Šanija Sagdati) i zavoda za vaspitanje dece i omladine (Branka Brkić), kao i rezultati koji su dobijeni njihovom primenom u prethodnom periodu.  I na ovom skupu je realizovana radionica sa osnovnim pitanjem „Kako do boljeg praćenja i vrednovanja rada?“ (Suzana Ivanović), a rezultate vođenih diskusija su izložili članovi radnih grupa.  

Radionica „IZVEŠTAVANJE O RADU I KORIŠĆENJE ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U USTANOVAMA ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA I ZAVODIMA  ZA VASPITANJE DECE I OMLADINE“

U drugom delu skupa, Šanija Sagdati i Branka Brkić su predstavili Bazu istraživačko-analitičke prakse u oblasti socijalne zaštite. Prezentacija je imala nekoliko segmenata: u uvodnom delu je u najkraćim crtama predstavljen sam projekat Baze istraživačko analitičke prakse u socijalnoj zaštiti kao i sadržaj, funkcije i pravci razvoja baze. Zatim je demonstrirana upotreba baze uz poseban osvrt na projekte čije su ciljne grupe deca bez roditeljskog staranja, mladi koji napuštaju socijalnu zaštitu i deca i mladi sa poremećajem u ponašanju.  

Svi učesnici su na disku dobili prezentacije i prateća dokumenta relevantna za temu skupa. Skup je protekao u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a učesnici su bili visoko motivisani za diskusiju o novim rešenjima u vezi postojećeg formata izveštavanja, kao i o razvoju i unapređenju analitičko-istraživačke baze podataka.

U završnoj diskusiji učesnici su izrazili visok stepen zadovoljstva ovakvom saradnjom ustanova sa Zavodom, kao i potrebu za kontinuitetom u ovom kontaktu - stručnim skupovima na kojima bi se obrađivale sve teme od značaja za njihov rad sa korisnicima, kao i svi profesionalni izazovi koji dolaze sa reformskim promenama.


 

Radionica
„IZVEŠTAVANjE O RADU I KORIŠĆENjE
ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U USTANOVAMA ZA STARE“

Nakon radionice koja je sa ciljem širenja inicijative za novi format izveštavanja organizovana za predstavnike centara za socijalni rad, Zavod je okupio i predstavnike ustanova socijalne zaštite za stare, da bi se u međusobnoj razmeni iskustava, znanja i primera dobre prakse uporedile reformske aktivnosti ustanova i izveštavanje o rezultatima ovog rada kao i korišćenje sistematozovane analitičko istraživačke prakse koja se u vidu baze podataka nalazi na sajtu Zavoda.

Skup je održan 17. februara 2010. godine, u velikoj sali Zavoda i trajao je od 11.00 do 15.30. časova. Skupu su prisustvovali predstavnici 11 gerontoloških ustanova sa teritorije Republike Srbije, kao i predstavnica Tima potpredsednika Vlade za smanjenje siromaštva i socijalnu inkluziju.

Uvodna prezentacija „Uvođenje sistema kvaliteta u ustanove i organizacije socijalne zaštite i izveštavanje“ (dr Lidija Kozarčanin) se bavi reformskim okvirom i obrazloženjima potreba i pravaca za unapređenje evidencije i izveštavanja. Predstavljen je i postojeći obrazac izveštaja ustanova za stare kao i rezultati koji se mogu dobiti njegovom primenom (Šanija Sagdati).  Radionica je realizovana sa osnovnim pitanjem „Kako do boljeg praćenja i vrednovanja rada?“ (Suzana Ivanović) a rezultate su izložili članovi radnih grupa - učesnici skupa.

Radionica „IZVEŠTAVANJE O RADU I KORIŠĆENJE ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U USTANOVAMA ZA STARE“

U drugom delu skupa su Šanija Sagdati i Branka Brkić predstavili Bazu istraživačko-analitičke prakse u oblasti socijalne zaštite. Prezentacija je imala nekoliko komponenti: u uvodnom delu je u najkraćim crtama predstavljen sam projekat Baze istraživačko analitičke prakse u socijalnoj zaštiti; zatim sadržaj, funkcije i pravci razvoja baze; a na kraju je demonstrirana upotreba baze uz poseban osvrt na projekte čiji su ciljna grupa stari (glavni statistički podaci o nosiocima i tematskim oblastima).

Svi učesnici su dobili na disku prezentacije i prateća dokumenta relevantna za temu skupa. U kontekstu aktuelnog procesa razvoja novog modela izveštavanja kao i naše  obaveze  da  o svim bitnim događajima u vezi sa ovom temom redovno komuniciramo sa ustanovama socijalne zaštite, svim ustanovama za stare će elektronskim putem biti dostavljen sav relevantan materijal.

Radionica „IZVEŠTAVANJE O RADU I KORIŠĆENJE ANALITIČKO - ISTRAŽIVAČKE PRAKSE U USTANOVAMA ZA STARE“

Skup je protekao u izuzetno pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi a učesnici su bili visoko motivisani za diskusiju i predlaganja novih rešenja u vezi postojećeg formata izveštavanja kao i razvoja i unapređenja analitičko istraživačke baze (u smislu njenog sadržaja, organizovanja podataka kao i novih programskih/informatičih rešenja).

Učesnici su u završnoj diskusiji izrazili visok stepen zadovoljstva ovom saradnjom ustanova sa Zavodom, kao i potrebu za kontinuitetom i novim, budućim stručnim skupovima ovog tipa gde bi se obrađivale i druge teme od značaja za njihov rad i izazove koje nose reformski procesi.
  

NOVI FORMAT IZVEŠTAVANjA

Monitoring i evaluacija u sistemu socijalne zaštite predstavljaju osnov za kreiranje i proveru implementirane lokalne i nacionalne politike, osnov za utvrđivanje efekata, efikasnosti i održivosti delatnosti, za sticanje objektivnog uvida i sagledavanja nivoa razvoja socijalne zaštite.

Aktuelni model izveštavanja koji je u primeni u javnom sektoru sistema socijalne zaštite sve je manje u mogućnosti da prati reformske aktivnosti, a pojavljuju se i novi izazovi u praćenju dostignutog nivoa razvoja.

Novi format izveštavanja je neophodan uslov za praćenje politike socijalne zaštite, ali i uvođenje sistema kvaliteta u organizacije - treba pratiti i efekte uvođenja nove metodologije rada i standarda usluga u centrima kao i u ustanovama za smeštaj i drugim organizacijama. U procesima deinstitucionalizacije treba evaluirati uvođenje novih programa integrisanih usluga, unapređenje kvaliteta postojećih i uvedenih novih usluga, uvođenje novih/starih ciljnih grupa korisnika. A važno je i da se na nivou sistema što pre uključe pokazatelji ostvarene neposredne participacije korisnika, kao i stepen poštovanja odgovarajućih osnovnih principa socijalne zaštite. 

 STRUČNI SKUP

„Razvoj novog formata izveštavanja – indikatora za monitoring i
evaluaciju socijalne zaštite“

Sa ciljem da se utvrde polazne smernice za izradu novog formata izveštavanja, kao i da se razmotre predlozi za metod rada koji bi u optimalnoj meri garantovao dobre rezultate u procesu praćenja i evaluacije sistema socijalne zaštite, organizovan je stručni skup na temu „Razvoj novog formata izveštavanja – indikatora za monitoring i evaluaciju socijalne zaštite“. Skup je organizovao Republički zavod za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu iz Novog Sada.


 Stručni skup  


Na skupu su učestvovali eksperti koji se angažuju ili su ostvarili značajne rezultate u reformskim aktivnostima u socijalnoj zaštiti, a pre svega u monitoringu i evaluaciji delatnosti, implementaciji inovacija i dobre prakse i kreiranju politike socijalne zaštite (lista učesnika u prilogu).

          Preuzmite dokumenta: 
         
          
          Image   Konstruktivni pristup izveštavanju
       
          Image   Koncept formata izveštavanja

          Image   Izveštaj sa skupa

          Image   Lista učesnika skupa

 

 
< Prethodno   Sledeće >

 Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

Komora socijalne zaštite
Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima
 Asocijacija centara za socijalni rad
Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije


Prisutni

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО