Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај
 
ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ

„Tрансформација резиденцијалних установа за децу и развој одрживих алтернатива“

Крајем марта и почетком априла 2009. године, у Ечкој, Нишу и Кладову, реализовани су дводневни тренинзи на тему: ''Како етички извештавати о деци без родитељског страрања и деци са сметњама у развоју“, намењени новинарима, представницима националних и локалних медија.

Циљеви  семинара били су:

  • упознавање новинара са реформом система социјалне заштите, посебно са циљевима и карактеристикама процеса трансформације резиденцијалних установа за децу;
  • развој осетљивости за разумевање развојног, социјалног и правног  контекста одрастања деце и породица у којима деца живе;
  • унапређење квалитета извештавања о деци без родитељског старања и деци са сметњама у развоју и етичностиизвештавања о осетљивим питањима дечијих права

Тренинг, као једну од пројектних активности које се под слоганом ''Деци је место у породици'' реализују у оквиру пројекта ''Трансформација резиденцијалних установа за децу и развијање одрживих алтернатива'',  креирали су и реализовали Joan McQueeney Mitrić, експерт УН за медије, Владан Јовановић, самостални сарадник, експерт за социјалну заштиту и Лидија Милановић, саветник у Републичком заводу за социјалну заштиту.

Пројекат ''Трансформација резиденцијалних установа за децу и развијање одрживих алтернатива'', један од виталних реформских пројеката, финансира Европска унија а спроводи УНИЦЕФ у партнерству са Министарством рада и социјалне политике. Општи циљ пројекта, који ће трајати до 2010. године, јесте дoстизање потпуне оспособљености и ефикасности система у заштити најостељивијих група деце у Србији. Активности су усмерене на развој професионалних и структурних капацитета за унапређење услуга намењених осетљивим групама деце, како у систему социјалне заштите, тако и у другим релевантним системима.

У реализацији тренинга учествовао је Медија центар, партнер на пројекту.

Презентацију са тренинга можете преузети овде:

Image Одговорно новинарство

 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО