Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај

 30.04.2009.

 ТЕМАТСКА РАДИОНИЦА
ПОСВЕЋЕНА РАЗВОЈУ ДНЕВНИХ ЦЕНТАРА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ И У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ

У оквиру координиране подршке реализацији и унапређивању квалитета локалних социјалних услуга, у четвртак, 30. априла 2009. године, у Београду је  одржана тематска радионица „Развој дневних боравака/центара за децу и младе са проблемима у понашању и у сукобу са законом“. Организатори овог једнодневног стручног скупа су невладина организација «Снага пријатељства» - Amity, Фонд за социјалне иновације, Републички завод за социјалну заштиту и Покрајински завод за социјалну заштиту.


Циљеви ове тематске радионице су:
•    размена искустава у развоју дневних боравака/центара за децу и младе са проблемима у понашању и у сукобу са законом стечених током реализације пројеката одобреним на конкурсима Фонда за социјалне иновације и Министарства рада и социјалне политике,
•    промовисање примера добре праксе и искустава у примени нових мера из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица,
•    размена искустава у примени минималних стандарда услуге, дефинисаних „Нацртом минималних стандарда за услугу дневни боравак за децу и младе са поремећајима у поношању“, чијом израдом је координирао Републички завод за социјалну заштиту,
•    сагледавање  фактора успешности - шта се показало као добро у активностима, а шта су препреке и како их превазилазимо,

Учесници тематске радионице су представници локалних самоуправа и пружаоца услуге из заједница у којима се ова услуга развија, представници Окружног јавног тужилаштва и Окружног суда из АП Војводина, Београда, Сремске Митровице и Пожаревца, Правосудног центра, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете и Министарства рада и социјалне политике.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 7 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО