Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Промоција дебате о социјалној укључености
Штампај

 П р о ј е к а т
ПРОГРЕСС - „ПРОМОЦИЈА ДЕБАТЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ УКЉУЧЕНОСТИ У СРБИЈИ“

ПРОГРЕСС - Програм за запошљавање и социјалну солидарност Европске заједнице, током јула 2008. године расписао је Конкурс за подношење предлога пројеката у оквиру сегмента «Промоција дебате о социјалној инклузији применом отвореног метода координације у социјалној заштити и социјалној инклузији».

У складу са циљевима конкурса, а имајући у виду расположиве ресурсе и стечена знања и искуства у истраживању индикатора социјалне искључености у Србији, представници 7 партнерских организација сачинили су заједнички предлог пројекта «Промоција дебате о социјалној укључености у Србији», којим је координирало Министарство рада и социјалне политике  посредством Фонда за социјалне иновације. Партнери у реализацији пројекта били су: Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту, SeCons, CESID, Продукцијска група «Мрежа» и  Мрежа истраживача социјалних прилика – Мрежа ИСП.

Као један од 7 партнера у реализацији пројекта “Промоција дебате о социјалној укључености у Србији”, Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну заштиту, реализовао је две пројектне активности:

а) 11 информативно-едукативних семинара, намењених представницима локалних заједница у Србији. Овим семинарима било је обухваћено око 200 учесника, представника јавног, невладиног и приватног сектора, као и представника социјално искључених група. Циљ ових едукативно-информативних семинара био је приближавање концепта социјалне укључености свим заинтересованим странама на националном и локалном нивоу.

Општи циљ ове активности био је мобилисање релевантних актера на локалном, регионалном и републичком нивоу за преузимање активне улоге у сагледавању обима и узрока социјалне искључености појединих друштвено маргинализованих група и тражењу ефикасних решења за смањење и превазилажење социјалне искључености.

б) организовање едукативног семинара за представнике националних и локалних медија, на којима су представљене теме из области социјалне заштите и социјалне укључености из перспективе медијског праћења, са посебним акцентом на значају утицаја који медији имају за сензибилисање најшире јавности за ове области. Током семинара пажња је била усмерена на следеће садржаје: национални и европски контекст социјалне заштите и социјалне укључености (из перспективе релевантне за медије), као и улоге и одговорности медија и могући облици медијског праћења ових садржаја. Предавачи и излагачи на семинару били су представници Завода, чланови Реализаторског тима.  

Циљ ове активности био је сензибилисање представника медија и подстицање њихове спремности да адекватно и континуирано информишу јавност и медијски прате теме из области социјалне заштите и социјалне укључености посебно осетљивих друштвених група.

Реализација Пројекта отпочела је у фебруару 2009. године и трајала је до до августа 2010. године.

Најкраће о ПРОГРЕСС-у

Европска унија је у Социјалној агенди 2005-2010, свом кључном документу у области запошљавања и социјалне политике, утврдила за свој општи стратешки циљ повећање броја квалитетнијих радних места и једнаких могућности за све категорије друштва, предложивши истовремено да се сви постојећи програми и акције у процесу остваривања Социјалне агенде прегрупишу у један оквирни програм – „ПРОГРЕСС”.

Основни циљ Програма је пружање финансијске помоћи за остваривање циљева Социјалне агенде, груписаних према одређеним политикама у пет основних области: 1) Запошљавање, 2) Социјална заштита и инклузија, 3) Услови на радном месту – безбедност и здравље на раду, 4) Борба против дискриминације и разноликост и 5) Родна равноправност.

Из Програма се финансирају аналитичке активности, међусобно учење, едукација (подизање свести), ширење информација (дисеминација), као и подршка главним актерима – реализаторима активности и пружаоцима услуга.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО