Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај

  Подршка центрима у примени Правилника

На основу прикупљених података о тешкоћама у примени Правилника, а посебно тешкоћама у спровођењу супервизије као дела редовног радног процеса, препознато је да већина центара има тешкоће у самој организацији и спровођењу супервизије, као и тешкоће у делу одвијања тимског рада на појединачном случају. Такође је препознато да се отежано успостављају сараднички односи на релацији водитељ случја – супервизор – руководилац – директор. Отежани сараднички односи претежно су узроковани нејасноћама у разумевању, одређивању улога и одговорности стручњака на овим позицијама.  Ово је био повод да Републички завод креира једнодневну стручну подршку, конципирану тако je да могућа њена реализација истовремено за неколико центрара за социјални рад.

Стручна подршка је осмишљена као комбинација пленарног и радионичарског рада и траје до 6 сати. Теме које се обрађују упућују учеснике на могуће начине превазилажења препознатих тешкоћа, усмеравају их на осмишљавање конкретних активности за унапређење квалитета радног процеса као и супервизије у центру.

Теме које се обрађују су: организациона култура и супервизија, улоге и одговорности у центру за социјални рад, супервизија у центрима за социјални рад и квалитет радног процеса, координација и планирање радног процеса.

преузмите:
•    Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад
•    Радна група за помоћ ЦСР у примени Правилника
 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 6 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО