Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ И
ПРОМОЦИЈА БРОЈА 69. ЧАСОПИСА „СОЦИЈАЛНА МИСАО“Социјална мисаоРепублички завод за социјалну заштиту и Редакција научног часописа „Социјална мисао“  27. маја 2011. године организовали су Разговор с поводом и промоцију 69. броја часописа, посвећеног  социјалној заштити и сиромаштву.

Након 20 година примене старог закона и 10 година свеобухватне реформе система социјалне заштите, 12. априла 2011. године ступио је на снагу нови Закон о социјалној заштити. Тим поводом, а у складу са темом броја, фокус разговора с поводом био је на социјалној заштити и њеном утицају на смањене сиромаштва. 

Уважавајући актуелност теме и разноврсност мера, програма и активности оријентисаних на смањење сиромаштва, уводне напомене за Разговор с поводом дали су главни и одговорни уредник часописа „Социјална мисао“, Радул Јовановић  и аутори овог тематског броја – Проф. др Милан Петричковић, Проф. др Ибрахим Тотић и Лела Вељковић.

Тематски број „Социјалне мисли“ - часописа за теорију и критику социјалних идеја и праксе, посвећен је социјалној заштити и сиромаштву. Ова значајна и увек актуелна тема окупила је велики број сарадника из научних и стручних институција директно или индиректно повезаних са социјалном политиком и социјалним радом.
 
ПРОМОЦИЈА БРОЈА 69. ЧАСОПИСА „СОЦИЈАЛНА МИСАО“ 
 
Директор Издавачког предузећа и главни и одговорни уредник часописа „Социјална мисао“, господин Радул Јовановић је, у уводном обраћању присутнима, нагласио да је тема овог броја часописа и инспиративна и провокативна и да разговори о сиромаштву једнако изазивају пажњу и научне и стручне јавности, али и најшире јавности која сиромаштво има у личном искуству. У том контексту, Главни и одговорни уредник је подсетио учеснике да и актуелни материјални положај часописа потврђује сиромаштво које се одражава и на немогућност установа социјалне заштите да измире претпату и обезбеде стручну литературу за запослене.

Сви излагачи – аутори и сарадници часописа – Проф. др Милан Петричковић, Проф. др Ибрахим Тотић, мр Марина Ковачевић Лепојевић, мр  Градимир Зајић, др Милош Немањић, Лела Вељковић  и Дубравка Сарић сагласили су се да сиромаштво и његови различити појавни облици значајно утичу на систем социјалне заштите. Зато је обједињавање активности и програма који су оријентисани ка смањивању сиромаштва заједнички интерес свих социјалних актера у нашој земљи. У тим напорима,  актуелност тематских садржаја „Социјалне мисли“  и спремност аутора да сарађују са часописом и стално га унапређују, представљају значајан генератор развоја, а тиме и подршку активностима на смањењу сиромаштва у Србији.

Републички завод за социјалну заштиту, као суиздавачу часописа и као организатор оваквих промотивних скупова који окупљају посленике из области друштвених наука, и на овај начин даје свој допринос развоју и међусобном усклађивању социјалне теорије и праксе и подстиче размену идеја, ставова и мишљења у правцу смањења сиромаштва и подстицања развоја програма и услуга које могу да допринесу побољшању квалитета живота посебно осетљивих друштвених група.
 

 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КЊИГЕ
„Општа геронтологија-антропологија старости“
 
 
 Промоција књиге  
 
 
У петак, 3. децембра, у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, организован је приказ монографије „Општа геронтологија-антропологија старости“ аутора проф. др Дејана Сумрака .

Књига се појавила недавно, у издању Издавачког предузећа "Социјална мисао ", из штампарске радионице "Чигоја штампа". Намењена је,  пре свега, да буде уџбеник студентима социјалног рада и социјалне политике , као и специјализантима социјалне рехабилитације. Али, с обзиром на стил којим је писана, савршено је употребљива и као приручник, водич у практичном раду свим стручним радницима који се баве популацијом старијих.
 
Приказ књиге организован је за стручне раднике у геронтолошким установама и центрима за социјални рад, као и за представнике организација и удружења оријентисаних ка проблематици старије популације.
 
На презентацији у Заводу, осим аутора, говорио је издавач Радул Јовановић. Аутор прегдовора, проф. др Милосав Милосављевић, говорио је о значају монографије, прве опште геронтологије код нас. Сажети приказ књиге дао је проф. др Мирослав Симић, руководилац специјалистичких академских студија из социјалне рехабилитације при београдском Факултету политичких наука, а проф. др Милош Немањић указао је на допринос стручној литератури који ова монографије даје.
 
 
 Промоција књиге  
 
 
Рекли су о књизи

- Живели смо и радили у 20. веку, веку који су обележиле велике друштвене турбуленције. Данас школујемо социјалне раднике, стручњаке који треба да амортизују ефекте тих збивања и који ће, ако се одмах запосле, професионалну каријеру окончати средином 21. века.

Резултат миграција и турбуленција у Србији, је да данас имамо око 250.000 људи, на прагу пете деценије живота, који нису засновали своје породице. У градовима Србије има  око 100.000 релативно младих, неудатих жена. Све се ово одражава и на будућност земље. Социјално одговрно друштво, и власт, морају кориговати однос према саријима,- проф. др Сумрак.

- Противуречности у областима које се тичу старих, а очигледне су и обичном човеку, дугорочно гледано, ствараће све веће проблеме,- Радул Јовановић.
 
- Ово је прва општа геронтологија на нашем језичком подручју . Може се поставити питање зашто савремена друштва нису заинтересовна за старење и старост? На старост се гледа кроз математику, кроз оптерећења за државне финансије, у сегменту здравствене, пензијско-инвалидске и још више у сегменту социјалне заштите. Зашто онда нема истраживача, истраживања? Аутор у приступу указује да су старост и старење нормални, неминовни процеси свиж живих бића, а пре свега човека. Професор Сумрак се није либио да многе ствари каже слободније, да има критички, аналитички приступ мада је књига уџбеник па самим тим има и низ ограничења. Аутор сагледава целину потреба старих људи, а неке потребе су наглашеније и специфичније. Потребе старих су просто нормалне људске потребе. Сви стари имају неке заједничке потребе, али је свако особа за себе, има могућност да се у нечему искаже. Порука професионалцима у области геронтологије могла би да буде да нису сви стари исти,- проф. др Милосављевић.

- Књига је писана за сваког, на необичан али врло стручан начин. Аутор је прилагодио књигу тако да она може да буде одлична литература, али и уџбеничка литература. Бави се свим социо-медицинским карактеристикама и аспектима старости, у смислу ране дијагностике, превенције и рехабилитације. Аутор у књизи наводи веома индикативне податке који упућују на прогнозе у нашем друштву,- Проф. др Мирослав Симић.

- Књига се чита као добар приручник, пружа фину синтезу знања и стручњацима који се годинама баве геронтолошким темама. Ова књига обогаћује релативно сиромашну литературу о старењу и старости и стога је леп допринос,- Проф. др Милош Немањић.
 
 
О АУТОРУ

Проф. др Дејан Сумрак је диплопмирао на Медицинском факултету у Београду где је и магистрирао са темом о социомедицинским аспектима менталне ретардације,а докторирао са тезом „Психолошке карактеристике оболелих од Паркинсонове болести“.

До сада је објавио три књиге: Паркинсонова болест, Социјална геронтологија, Општа геронтологија-антропологија старости

Средином осамдесетих година, сада већ прошлог века,  професор је манталне хигијене у  београдској Вишој школи за социјалне раднике. Од 2000. године, на ФПН у Бања Луци, предаје социјалну медицину и геронтологију. На ФПН у Београду, на специјалистичким и струковним студијама предаје поглавља из геронтологије.

Објавио је више радова из медицинских, социјално-медицинских, као и сродних интердисиплинарних области. Данас ради као специјалиста, неуропсихијатар у КБЦ  „Др Драгиша Мишовић“ на Дедињу у Београду.

 


 

ПРОМОЦИЈА БРОЈА 64. ЧАСОПИСА „СОЦИЈАЛНА МИСАО“

Редакција научног часописа „Социјална мисао“ и Републички завод за социјалну заштиту организовали су 23. фебруара 2010. године промоцију 64. броја часописа.
часопис „Социјална мисао“
Најновији, 64. тематски број „Социјалне мисли“ - часописа за теорију и критику социјалних идеја и праксе посвећен је вредностима у социјалном раду. Ова значајна и за теоретичаре и за практичаре увек актуелна тема окупила је на промоцији велики број сарадника из научних и стручних институција које су директно или индиректно повезане са социјалном политиком и социјалним радом.

Директор Издавачког предузећа и главни и одговорни уредник часописа „Социјална мисао“, господин Радул Јовановић је, у уводном обраћању присутнима, нагласио да је тема овог броја часописа научно и професионално провокативна и да сасвим извесно реаговања на тему вредности у социјалном раду треба да подстакну научна истраживања и унапређење праксе у социјалном раду.

Као гост уредник овог броја часописа, проф. др Милан Петричковић, професор на Катедри за социјални рад и социјалну политику Факултета политичких наука је представио вредносне оријентације на којима почива социјални рад и изразио бојазан да су се покидале или сасвим изгубиле  споне које нераскидиво повезују праксу са теоријским постулатима на којима она почива.

Сви излагачи – аутори и сарадници часописа – проф. др Ана Гавриловић, проф. др Хасиба Хрустић, др Милош Немањић, др Нада Радушку, проф. др Дејан Сумрак, мр Горан Пенев, мр Данијела Вуковић, мр Драгана Динић, Марија Вујошевић, Зорица Павловић, Љубица Човић и Дубравка Гавриловић, сагласили су се да су редовност излажења и актуелност тематских  садржаја „Социјалне мисли“  значајан генератор развоја теорије и праксе социјалног рада.
 
Промоција часописа „Социјална мисао“

Посебна похвала упућена је Републичком заводу за социјалну заштиту, као суиздавачу часописа и као организатору оваквих промотивних скупова који окупљају посленике из области друштвених наука, подстичући на тај начин размену идеја, ставова и мишљења и тиме доприносећи сталном развоју и међусобном усклађивању социјалне теорије и праксе.

 Промоција часописа „Социјална мисао“


 

Промоција часописа „Геронтологија“

Промоција тематског броја  научног стручног часописа „Геронтологија“бр. 1/2009, одржана је у среду 3. фебруара 2010. године у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту. „Геронтологија“, коју издаје Геронтолошко друштво Србије , једини је часопис о старима који има статус научног стручног часописа од националног значаја.
 
Промоција часописа „Геронтологија“ 

Тема и садржај часописа посвећени су научно-стручном скупу „СТАРЕЊЕ У СРБИЈИ – социјално-политичке, социолошке и историјске импликације у 20. веку“, одржаном крајем септембра у Београду.

Тематски број часописа представили су др Анђелка Милић, професор Филизофског факултета и главни уредник часописа, др Драгослав Милошевић из КБЦ Звездара, члан Уредништва часописа, и Градимир Зајић, социолог и координатор НВО Мреже истраживача социјалних прилика.

Промоција часописа „Геронтологија“

У часопису су објављени научни и стручни чланци у којима се излажу резултати истраживања низа релевантних демографских и друштвених процеса за феномен старења становништва. Демографско старење, последице и реаговање на ове трендове сагледани су у историјској перспективи, кроз осврт на развој и улогу главних социјалних, медицинских, хуманитарних и правних установа, али и кроз осврт на преломне догађаје који су одређивали судбину српског народа, као што су ратови, револуције, грађански ратови.

Организатор промоције је Геронтолошко друштво Србије, а домаћин скупа био је Републички завод за социјалну заштиту. Учеснике промоције је у име Геронтолошког друштва Србије поздравио др Милош Немањић, председник Друштва, ау име домаћина Славица Милојевић, руководилац Одељења за информисање, промоцију и подршку.
 


 

Презентација приручника

 „СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА”

У среду 03. јуна 2009. године, у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, представљен je приручник “СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА”. Овај приручник заједнички су креирали: Међународна организација за миграције (ИОМ), Мисија у Београду, Републички завод за социјалну заштиту и НВО АТИНА.

 

 Презентација приручника

 

Приручник је намењем професионалцима и професионалкама који су ангажовани на програмима заштите жртава трговине људима и нуди заједнички оквир за одрживу заштиту и помоћ онима којима је помоћ постојећих система заштите најпотребнија.

О приручнику су говорили:

- Мирослав Бркић, помоћник министра за рад и социјалну политику, Мирослав Бркић, и нагласио овом приликом, да област трговине људима захтева мулти системски приступ, блиску сарадњу свих заинтересованих. Најавио је да ће, до краја године, бити усвојен Закон о социјалној заштитImageи у којем ће проблемом трафикинга бити пажљиво обрађен.
- Сања Кљајић, руководилац одељења за процену стручног рада-супервизију у Републичком заводу за социјалну заштиту, истакла је да је приручник изашао у правом моменту и да ће помоћи, додатно указивати на начине сарадње центара за социјални рад са другим ресурсима у локалној средини који се баве овом тематиком. Истакла је улогу и одговорност центара за социјални рад при пружању помоћи жртвама трговине људима.
- Маријана Савић, директорка НВО Атина говорила је о дугогодишњој доброј пракси, искуствима и смерницама будућих активности
- Јована Михајловић, руководитељка анти-трафикинг програма у Међународној организацији за миграције (ИОМ) је истакла да је модел по коме се тренутно ради у Србији "солидан, али је потребно да се још много поради на његовом унапређивању, посебно да се дефинишу улоге свих актера у процесу спашавања и помоћи жртвама.

Приручник је резултат дугогодишње сарадње између Министарства за рад и социјалну политику, Републичког завода за социјалну заштиту, НВО Атина и ИОМ-а, а његову реализацију омогућили су УСАИД, Сида и ИОМ.
 ПРОМОЦИЈА НАУЧНОГ ЧАСОПИСА  „СОЦИЈАЛНА МИСАО“


  Промоција научног часописа „Социјална мисао“


У просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, у среду 09.јула 2008.године, одржана је промоција 58. броја часописа „Социјална мисао“.


Од ове, 2008. године, Завод је суиздавач „Социјалне мисли“. У том контексту је и промовисано ово издање чија је носећа тема била „Мала стамбена заједница“, евалуација Пројекта који реализује Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, а који је подржан од стране Министарства рада и социјалне политике.

О „Социјалној мисли“, часопису за теорију и критику социјалних идеја и праксе, говорили су: 
 - аутори: Доц. Мирослав Бркић и Проф. Милан Петричковић,
 - господин Радул Јовановић, директор Издавачког предузећа „Социјална мисао“ 
 - господин Живорад Гајић, директор Републичког завода за социјалну заштиту.


 Промоција научног часописа „Социјална мисао“

 


КЛУБ ИСТРАЖИВАЧА СОЦИЈАЛНИХ ПРИЛИКА

У петак, 27. јуна 2008. године, у просторијама Завода одржан је други састанак Клуба истраживача социјалних прилика – Клуб ИСП.

Тема овог састанка истраживача била је расправа о недавно објављеној Студији о животном стандарду – Србија 2002 – 2007, у издању Републичког завода за статистику (webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/Zip/studijaS.zip).  Клуб истраживача


Студију и методолошке аспекте мерења сиромаштва представио је Владан Божанић из Републичког завода за статистику, истакавши нову праксу Завода који истраживачима пружа могућност да користе и базу података формирану на основу  Анкете о животном стандарду. Он је подсетио присутне истраживаче да је База података неисцрпан извор података за даља, детаљнија истраживања и продубљеније анализе, те да је у студији презентован само део расположивих података.

Чланови Клуба ИСП сложили су се да даље унапређивање политика и дефинисање система мера за смањење сиромаштва треба да почива на резултатима истраживања и продубљених анализа. У том конктексту, објављена Студија о животном стандарду и доступност Базе података значајан су допринос истраживачко-аналитичком односу према иако смањеном, али још увек присутном проблему сиромаштва у нашој земљи.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 1 гост на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО