Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Штампај
 
Професионални идентитет и супервизија у центрима за социјални рад

Од 01. до 04. јуна, у Соко Бањи је одржан 59. Научно-стручни скуп - Сабор психолога Србијe. Програм Сабора реализован је у пет паралелних сесија у којима је више од 300 аутора изложило своје радове кроз радионице, тематске секције, округли столове и симпозијуме.
Републички завод за социјалну заштиту, другог дана Сабора је организовао округли сто са темом  ''Професионални идентитет и супервизија у центрима за социјални рад''.


Теме уводних излагања су биле:
-Професионални идентитет и супервизија у Центрима за социјални рад
-Модел супервизије у центрима за социјални рад
-Позија супервизанта у центрима за социјални рад
-Професионални идентитет супервизора
-Изазови очувања професионалног идентитета психолога у новој организацији центра за социјални рад.

У раду округлог стола учествовали су психолози из центара за социјални рад али и из других организација и установа. Дискусији  се углавном водила око тешкоћа изазаваних новом организацијом рада у центрима и вишеструким улогама супервизора.

Преузмите презентације....

Image    Професионални идентитет и супервизија у Центрима за социјални рад
Image    Модел супервизије у центрима за социјални рад
Image    Позија супервизанта у центрима за социјални рад
Image    Професионални идентитет супервизора
Image    Изазови очувања професионалног идентитета психолога у новој организацији центра за социјални рад

 


 

СУПЕРВИЗИЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Супервизија као облик пружања стручне подршке представља истовремено и метод учења и метод обезбеђења квалитета услуге, чије карактеристике, између осталог, одређује степен развоја система социјалне заштите. У актуелном контексту реформе система социјалне заштите у Србији, који подразумева увођење великог броја новина и у структурним и у функционалним аспектима рада, модел супервизије који нам највише одговара је интегративни модел. Одређење супервизије, које овај модел одражава и суштински прати природу стручног рада у центрима за социјални рад, гласи:

„Супервизија означава процес који обезбеђује да се, применом стандарда, реализују стручни задаци и активности из делатности центра кроз професионалну подршку и учење, а стручни радници на тај начин развију знање, компетенцију и могућност да преузму одговорност за сопствену праксу, а тиме и подигну ниво квалитета заштите корисника". (Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, 2008.)

Циљ супервизије је да обезбеди квалитет рада, адекватно успостављену  организацију, као и професионални развој стручних радника и повећање њихове компетентности, а све у сврху постизања бољег квалитета услуга и заштите најбољих интереса корисника. Како је дефинисано Правилником, супервизију спроводи један професионалац, који је посебно обучен за ову форму рада и који је, по правилу, запослен у установи у којој се свакодневно одвија процес супервизије.

Значај супервизије у центрима за социјални рад садржан је у добробитима које њено увођење доноси:
• успешније прихватање новина у организацији рада ЦСР
• прихватање и овладавање новим радним процедурама
• оснаживање постојећих стручних и личних капацитета
• развијање нових стручних компетенција
• стандардизација радног процеса

За стручног радника супервизија представља:
 подстрек за учење – прилика и мотивација за стално стручно усавршавање уз професионалну подршку супервизора;
 подршку при савладавању оптерећења у стручном раду, прихватању одлука корисника, постављању граница, професионалне дистанце, спречавању отупелости и сагоревања;
 усмеравање професионалног развоја при чему усмеравање потиче од другог стручњака са искуством – супервизора, који има способности, вештине и знања неопходна за овај посао.


          Image   Извод из правилника - супервизија

          Image   Подручја супервизије у ЦСР 
УВОЂЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈЕ У ЦЕНТРЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Промене у центрима за социјални рад, проистекле из дефинисаних циљева реформе система социјалне заштите, добиле су свој нормативни оквир усвајањем Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад ("Службени гласник РС", бр. 59/2008), чиме је процес увођења организационих и методолошких промена у центрима заокружен  и улази у трећу, завршну фазу.

Републички завод за социјалну заштиту укључен је у овај процес од самог почетка, активно доприносећи најпре пилотирању Нацрта правилника у пет од седам изабраних центара за социјални рад у Србији, а потом и у другој фази, која се односи на реализацију припремних семинара за запослене у центрима који ће примењивати Правилник у наредном периоду, као и пружању стручне помоћи у успостављању нове организације и методологије рада.


 Супервизија у центру за социјални рад


Једна од новина коју Правилник доноси  је увођење супервизије као континуираног процеса и радног места супервизора као стално запосленог стручног радника центра. Будући да је један од предуслова за обављање послова супервизора поседовање посебних знања и вештина, Републички завод за социјалну заштиту је, у сарадњи са Покрајинским заводом, креирао пакет основне обуке за супервизоре, који би ускоро требало да буде акредитован. Део садржаја овог образовног пакета уграђен је у припремне семинаре, које Републички завод реализује у партнерству са  ОПМ тимом и менторима из шест пилот центара.

Припремни семинари за руководиоце и супервизоре и супервизоре и водителје случаја у центрима за социјални рад одржани су током јуна и јула 2008. године, и то у:

Параћину, 17-18.06 и 30.06 – 1.07.2008.
Београду, 2-3.07.2008.
Врањској бањи, 4-5.07.2008.
Чачку, 14-15.07.2008.


 Супервизија у центру за социјални рад


Ову врсту подршке добиће 20 центара за социјални рад, који ће након припремних семинара наставити имплементацију Правилника уз подршку ментора и саветника за социјалну заштиту Републичког и Покрајинског завода.

Након акредитације Програма основне обуке за супервизоре, коју би требало да похађају сви стручни радници који обављају послове супервизора, очекује се да се у центрима успостави такав модел супервизије који ће у великој мери допринети унапређењу квалитета рада и професионалном развоју запослених.

 

 
< Претходно

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО