Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Клуб истраживача Штампај

 КЛУБ ИСТРАЖИВАЧА СОЦИЈАЛНИХ ПРИЛИКА

У петак, 27. јуна 2008. године, у просторијама Завода одржан је други састанак Клуба истраживача социјалних прилика – Клуб ИСП.

Тема овог састанка истраживача била је расправа о недавно објављеној Студији о животном стандарду – Србија 2002 – 2007, у издању Републичког завода за статистику (webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/Zip/studijaS.zip).  Клуб истраживача социјалних прилика


Студију и методолошке аспекте мерења сиромаштва представио је Владан Божанић из Републичког завода за статистику, истакавши нову праксу Завода који истраживачима пружа могућност да користе и базу података формирану на основу  Анкете о животном стандарду. Он је подсетио присутне истраживаче да је База података неисцрпан извор података за даља, детаљнија истраживања и продубљеније анализе, те да је у студији презентован само део расположивих података.

Чланови Клуба ИСП сложили су се да даље унапређивање политика и дефинисање система мера за смањење сиромаштва треба да почива на резултатима истраживања и продубљених анализа. У том конктексту, објављена Студија о животном стандарду и доступност Базе података значајан су допринос истраживачко-аналитичком односу према иако смањеном, али још увек присутном проблему сиромаштва у нашој земљи.

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО