Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна arrow Пројекти arrow Реализовани пројекти arrow Истраживање друштвене искључености
Истраживање друштвене искључености Штампај


П р о ј е к а т
„ИСТРАЖИВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ У СРБИЈИ“
- индикатори ускраћености -

Републички завод за социјалну заштиту, на позив Тима потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва, укључио се као један од партнера (уз SeCons i CESID) у реализацију глобалног пројекта под називом: Друштвена искљученост у Србији.

Општи циљ пројектног задатка био је развијање и верификовање скупа «индикатора ускраћености» којим ће се описати вишедимензионални статус друштвено искљученог становништва у Србији.


Приликом развијања индикатора, поред прописаних општих и специфичних циљева, посебни циљеви били су развијање и даље унапређење постојећег обима и карактера индикатора,  поређење индикатора на нивоу Србија – Европска Унија и одређивање општих и посебних индикатора на нивоу маргинализованих друштвених група. Изградња општег, објективног, систематичног и прецизног система индикатора друштвене искључености треба да, са једне стране, уважи контекст друштва у Републици Србији, а са друге стране, постојећу методологију на нивоу Европске Уније.

 Друштвена укљученост

Пројектом су биле дефинисане активности које ће применом адекватних методолошких приступа (анализе, интервјуи, фокус групе) обезбедити верификацију и допуну листе индикатора социјалне искључености за њихову адекватну примену у испитивањима, као и коришћење резултата тих испитивања у компаративним анализама са земљама Европске Уније.

Реализоване пројектне активности, спроведене јединственим деловањем свих партнера на пројекту, резултирале су публикацијом «Праћење друштвене укључености у Србији», чији су издавачи Тим потпредседника Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва, SeCons, CESID и Републички завод за социјалну заштиту.


Преузмите документацију:

          Image   Праћење друштвене укључености у Србији

          Image   Селекција и карактеристике циљних група

 
< Претходно   Следеће >

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 3 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО