Претрага


  ::  ПОДРШКА ЛИЦЕНЦИРАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА   :: 

  Прописи од значаја за социјалну заштиту    
  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Почетна страна
Штампај
 Процес супервизије

У  току 2012. године Републички завод за социјалну зашиту, у оквиру програмског циља подршке актерима у процесу реформе у систему социјалне заштите, наставља да спроводи подршку супервизорима центара за социјални рад. Модел подршке подразумева екстерну групну супервизију кроз обраду супервизијског питања и радионичарски рад. Подршка је усмерена на планирање услуга у центрима за социјални рад са циљем развијања и унапређења постојећих вештина планирања.
 
Подршка се одвија у складу са Правилником и обухваћени су сви Центри за социјални рад. Према овом концепту састанак траје 6 до 8 сати. Први део састанка представља групну супервизију, траје до 90 минута. Ради се на унапред постављеном супервизијском питању које, уз краћу студију случаја, поставља супервизор одабран на претходном састанку. На групи се освешћавају лични ставови, исксутва и емоције. Други део састанка посвећен је радионичарском начину рада.

Преузмите Извештај за 2011. годину...

Преузмите "Искуства у супервизијској подршци-имплементација добре праксе"

 

 
Штампај

Подршка спровођењу супервизијског процеса у ЦСР са до 7 стручних радника

Супервизори центара су подељени у 4 групе. За сваку групу су задужена два супервизора, саветника из Завода, који воде супервизијски процес. Свака група, у истом саставу, има састанак једном месечно (увек последња недеља у месецу) и то на одредишту за које се група договори.

Детаљније...
 
Штампај
 Подршка спровођењу супервизијског процеса у ЦСР са преко 7 стручних радника

Током 2012. године проширена је подршка супервизорима и њоме је обухваћено преко 100 супервизора из 77 центара са преко 7 стручних радника, као  и 17 супервизори из одељења градског ЦСР Београд. Одржано је укупно 7 припремних и 23 супервизијска састанка.


Програмом рада Републичког завода за 2013. годину, дефинисане су активности усмерене на унапређење система социјалне заштите путем оснаживања пружалаца услуга, развоја услуга и увођења система квалитета.  Међу приоритетима су активности усмерене на унапређивање компетенције стручних радника у центрима за социјални рад и у установама за смештај корисника обезбеђивањем супервизијске и других видова подршке.

Подршка супервизорима у 2013. години
Подршка супервизорима у 2012. години
 
Штампај
Aлати за повећање професионалних компетенција

Листа питања која је пред професионалцима у ЦСР је један од резултата подршке коју одељење за процену стручног рада - супервизију континирано реализује у 2011. години са супервизорима центара за социјални рад који имају запослених до 7 стручних радника, и који истовремено раде и послове вођења случаја.
Детаљније...
 

 Покрајински завод за социјалну заштиту

Комора социјалне заштите
Социјално укључивање и смањење сиромаштва
Центар за заштиту жртава трговине људима
 Aсоцијација центара за социјални рад
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије


Присутни

Тренутно је 5 гостију на вези
Copyright © 2008 Републички завод за социјалну заштиту
Web пројекат - УЗЗПРО