Годишњи извештај о екстерној супервизији Завода у центрима за породични смештај у 2019.

  понедељак, 25. мај 2020.

Републички завод за социјалну заштиту, у складу са нормативним актима и планом рада, реализује континуирану супервизијску подршку супервизорима из шест центара за породични смештај и усвојење (ЦПСУ) у Србији, организованих у једну групу. Подршка се организује четири пута годишње, а спроводе је два саветника социјалне заштите из Одељења за процену стручног рада и супервизију. Саветници Завода пружају екстерну подршку супервизорима, оснажују их за доношење одлука заснованих на стручном знању и подстичу процес унапређења културе учења у ЦПСУ.

Годишњи извештај о реализованој екстерној супервизијској подршци, поред осталог, садржи преглед најчешћих тема у приказима случаја, најважније закључке и научене лекције, као и преглед изазова са којима се сусрећу центри за породични смештај и усвојење.

Преузмите извештај

 

Супервизијски извештаји

Прикажи све извештаје >>

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови