Стратегије

Фискална стратегија 2019 са пројекцијама 2020-2021

Национална стратегија социјалног становања

Национална стратегија за младе 2015 – 2025

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности

Национална стратегија за решавање питање избеглица и интерно расељених лица 2015 – 2020

Национална стратегија за родну равноправност 2016 – 2020

Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над зенама у породици и у партнерским односима

Национална стратегија запошљавања 2011 – 2020

Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Стратегија безбедности и здравља на раду РС 2018 – 2022

Стратегија јавног здравља у РС 2018 – 2026

Стратегија комуникације о приступању Србије ЕУ

Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону

Стратегија подстицања рађања

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима 2017 - 2022

Стратегија превенције и заштите од дискриминације

Стратегија развоја информационе безбедности у РС 2017 – 2020

Стратегија развоја информационог друштва у РС до 2020

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС 2017 – 2020

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020

Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у РС

Стратегија развоја система извршења кривичних санкција у РС до 2020

Стратегија развоја електронских комуникација у РС 2010 – 2020

Стратегија регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама 2016 - 2020 (са Акционим планом)

Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности 2015 – 2020

Стратегија за превенцију и контролу ХИВ и АИДС у РС 2018 – 2025

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС 2016 – 2025

Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената

Стратегија за управљање миграцијама

Стратегија заштите података о личности

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови