Примена базичног програма рада у установи за децу и омладину

  уторак, 5. новембар 2019. - субота, 23. новембар 2019.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Дом „Моша Пијаде“, ул. Устаничка бр. 19, Београд

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Програм обуке пружалаца услуга социјалне заштите за примену базичног програма рада у установи за децу и омладину.

АУТОРИ ПРОГРАМА:
Христина Брђовић, Ивана Церовић, Јелена Радовановић, Оливера Радовановић, Лидија Марковић, Данило Бојовић, Љубиша Јовановић

КОНТАКТ ОСОБА:
Љубиша Јовановић,
Звечанска 7. Београд
ljubisa.jovanovic@czodo.rs, 0112648 622, 062 8865 110

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:
Основни циљ програм обуке је да обучи непосредне пружаоце услуга, стручне раднике, стручне сараднике и сараднике у установама за пружање услуга социјалне заштите, а посебно услуге домски смештај.
Посебни циљеви програма обуке (ефекат на едуканте):
• да унапреди знања и вештине запослених;
• да пружи запосленима јединствени референтни оквир;
• да обезбеди процес процене кандидата за посао;
• да унапреди самопроцену актуелно запослених;
• емпатија као циљ едукације;
• да унапреди тимски рад;
• поштовање стандарда и увођење у праксу

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови