Основни пакет обуке за рад на СОС телефону са женама са инвалидитетом које имају искуство насиља

  понедељак, 15. април 2019. - петак, 19. април 2019.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Организација "Из круга""

Ул. Грчића Миленка 4б

11000 Београд

 

НАЗИВ ПРОГРАМА
Основни пакeт обуке за радна СОС телефону са женама са инвалидитетом које имају искуство насиља

АУТОРИ ПРОГРАМА
Лепојка Чаревић Митановски
Лидија Милановић

КОНТАКТ ОСОБА
ИЗ КРУГА - БЕОГРАД“, организација за заштиту права и подршку жена са инвалидитетом
Снежана Мађерчић,
Београд, Средачка 2,
office@izkruga.org
Телефон 060/055 52 58

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је допринос обезбеђивању квалитетне услуге ''СОС телефон за жене са инвалидитетом жртве насиља'' путем јачања компетенција помагача неопходних за спровођење процеса подршке путем СОС телефона.
Посебни циљеви су усмерни на усвајање знања и развој вештина за рад са женама ОСИ које су преживеле искуство насиља или трпе насиље на СОС телефону. Кључни циљеви су усмерени на овладавање карактеристикама и процесима породичног насиља, посебно са аспекта специфичног деловања инвалидности и стицање вештина за израду и спровођење безбедносног плана и вођење телефонског разговора

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови