Обука у Лесковцу за примену васпитних налога

  четвртак, 18. новембар 2021.

Након обука одржаних у Зрењанину, Чачку и Ваљеву акредитовани програм „Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“ је одржан у Лесковцу 16. и 17. новембра ове године. Осим стручних радника запослених у ЦСР Лесковац, обуку су похађали и учесници из центара за социјални рад општина које су у надлежности Вишег суда у Лесковцу:  Лебане,  Власотинце и Црна Трава.

На крају обуке обављена је евалуација програма од стране учесника – попуњавањем евалуационог листа и узајамном разменом утисака . У циљу провере степена усвојености знања коришћен је тест знања. Анализа резултата евалуације  обе обуке је показала да су учесници веома задовољни програмом обуке у целини и да његове садржаје сматрају корисним и примењљивим у свакодневном раду

Наредне обуке из овог циклуса су већ заказане у Шапцу, Сремској Митровици и Крушевцу.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови