Контрола квалитета акредитоване обуке

  уторак, 17. мај 2022.

У понедељак, 16. маја 2022. године, саветница у Одељењу за професионалну обуку  Републичког завода за социјалну заштиту је обавила још једну контролу квалитета реализације програма. Реч је о акредитованом програму „Спровођење програма радне терапије са одраслим и старијим лицима у оквиру домског смештаја“. Циљ овог програма је унапређење знања стручних радника и сарадника у установама за смештај одраслих и старијих лица из домена радне терапије, уједначавање праксе рада радних терапеута у установама за смештај одраслих и старијих лица и унапређење квалитета услуге домског смештаја за одрасла и старија лица.

Обука је реализована у просторијама Дома „Бежанијска коса“. Програм су реализовале Данијела Васић Ђукановић - радни терапеут и Ивана Лукић – психолог. Обуку је похађало 19 учесника, стручних радника свих радних  јединица Установе Геронтолошки центар Београд.

Контрола квалитета реализације програма је осим опсервације обухватила и  разговор са тренерицама и полазницима, као и попуњавање наменски креираног упитника од стране свих учесника обуке. Анализа добијених резултата је показала да су учесници веома задовољни обуком и да је процењују као успешну у целости . Наиме, садржаје обуке оцењују као релевантне и корисне и примењиве у свакодневном раду. Као посебно драгоцене теме су истакли: методе укључивања корисника у активности радно-окупационе терапије, препознавање специфичних потреба корисника, планирање активности, индивидуални приступ сваком кориснику, значај тимског рада и мултидисциплинарног приступа, важност стрпљења у раду са корисницима, превладавање отпора и др.

 

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови