Супервизијска подршка у актуелној епидемиолошкој ситуацији

  четвртак, 17. децембар 2020.

Због пандемије изазване вирусом COVID 19, током 2020. године није било могуће организовати активности које су подразумевале окупљање већег броја људи. Из тог разлога током ове године Републички завод за социјалну заштиту није могао да реализује супервизијску подршку центрима за социјални рад.

Како ситуација и даље није повољна за уобичајен начин групног супервизијског рада, Завод је донео одлуку да супервизију организује путем ZOOM платформе.

Са циклусом супервизијских састанака Одељење за супервизију Републичког завода за социјалну заштиту започиње 22.12.2020. године. Сви супервизори из центара за социјални рад су добили путем елекронке поште (мејла) обавештење о садржају састанка, а правовремено ће добити и информацију о тачном термину одржавања састанака за своју групу, као и линк преко којег ће моћи да се укључе на састанак. Овај циклус састанака биће бодован од стране Коморе социјалне заштите и сваки учесник остварује 5 активних бодова.

Овакав начин организације супервизијских састанака биће примењиван док епидемиолошка ситуација то буде захтевала.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови