Сарадња у најбољем интересу деце

  понедељак, 27. децембар 2021.

Републички завод за социјалну заштиту je организовао два округла стола 23. и 24.12.2021.  на тему „Сарадња центара за социјални рад и центара за породични смештај и усвојење у најбољем интересу деце и младих“, у циљу унапређења сарадничких релација Центра за социјални рад и Центра за породични смештај и усвојење током рада на заштити деце и младих на породичном смештају.

Округлим столовима су присуствовали стручни радници  из  свих седам Центара за породични смештај и усвојење (ЦПСУ) и стручни радници из Центара за социјални рад (ЦСР) који раде на пословима хранитељства. Одабрани су ЦСР који имају хранитељске породице на евиденцији ЦПСУ и тесно сарађују са ЦПСУ.

Уз презентацију о актуелном стању у породичном смештају  и потребама ЦСР за збрињавањем деце и младих у породичном смештају, развијена је квалитетна дискусија  о препознавању улога, овлашћења, процедура ЦСР и ЦПСУ у раду са децом и младима на породичном смештају. Осим што су излистане тешкоће са којима се суочавају  две установе социјалне заштите, тако су наведени и бројни примери добре праксе. Учесници позитивно оцењују изабрану тему за округли сто и повезивање колега из ЦСР и ЦПСУ  и предлажу да се настави са оваквим и сличним скуповима  у наредној години. Такође, учесници сматрају да препоруке које се изнедре на овим стручним скуповима  могу да дају допринос унапређењу, не само сарадње две установе, већ и породичног смештаја.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови