Подаци о насиљу у породици

  уторак, 12. фебруар 2019.

Републички завод за социјалну заштиту (РЗСЗ), као одговорна институција за одржив и ефикасан развој и унапређивање прикупљања и извештавања у систему социјалне заштите је у процесу развоја система праћења, односно управљања подацима о насиљу у породици и партнерским односима.

У првој фази је уз подршку UNDP креиран методолошки оквир праћења, односно дефинисани индикатори за праћење насиља у породици и партнерским односима. У другој фази је, уз подршку UNICEF-а, започето креирање апликације за праћење насиља у породици и партнерским односима у центрима за социјални рад.

Праћење насиља путем софтверско апликативних решења омогућава праћење великог броја индикатора: од података о пријавама насиља и карактеристикама особа које су пријављене као жртве насиља, до података о поступцима у спровођењу стручног поступка у ЦСР. У току је израда докумената заснованих на процедурама ЦСР, односно дефинисање административних података из процедура ЦСР-а и израда програмских решења за праћење процеса вођења случаја у поступцима насиља у породици и партнерским односима.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови