Онлајн инструктажа о извештавању

  четвртак, 25. март 2021.

Одржане су две онлајн инструктивне радионице за пружаоце услуга социјалне заштите:  „Израда годишњих извештаја о раду установа социјалне заштите у програму - Аурора“. Онлајн инструктивне радионице део су активности које Завод реализује посредством Moodle платформе, у сарадњи са Центром за палијативно збрињавање и палијативну медицину BELhospice и уз финансијску подршку Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Прва радионица је одржана преко Zoom платформе, у петак 05. марта 2021 године и била је намењена ново-лиценцираним домовима, онима који се по први пут сусрећу са извештавањем на овај начин а припадају општем сектору - домови чији су оснивачи друга правна и физичка лица а не РС/АПВ. У радионицу се укључило 14 учесника из 10 домова општег сектора.

Друга радионица је реализована преко Moodle платформе, у среду  24. март 2021. године за пружаоце других, локалних социјалних услуга (све услуге осим услуга домског смештаја). Радионица је била намењена пружаоцима локалних социјалних услуга који имају обавезу да Републичком заводу за социјалну заштиту достављају годишње извештаје о раду, а са овим процесом се сусрећу први пут (ново-лиценцирани пружаоци услуга, ново-запослени стручни радници који сачињавају извештаје). У радионицу су се укључила 82 учесника, представника шест различитих локалних социјалних услуга (дневни боравак, помоћ у кући, прихватилиште, персонална асистенција, лични пратилац детета, СОС телефон за помоћ жртвама насиља, становање уз подршку).

Обе радионице су реализоване оног дана када је пружаоцима услуга био упућен позив за извештавање посредством програма за прикупљање и обраду података „Аурора“, што је отворило могућности да, током трајања радионице, учесници провере стечена знања и улогују се на своје позиве-формате за извештавање.

Учесницима радионица је, директним логовањем на базу података, демонстриран поступак израде извештаја, од регистрације до чувања података, провере и исправљања грешака, до слања извештаја. Током радионица је посебна пажња посвећена практичном појашњењу логичке контроле података, као и превазилажењу проблематичних ситуација у генерисању података, што је од стране учесника радионица оцењено као веома значајно и корисно.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови