Нацрт Акционог плана за деинституционализацију за 2022. и 2023.

  среда, 21. септембар 2022.

Републички завод за социјалну заштиту активно је учестовао у изради нацрта Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници  који је израдило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са стручним радницима у социјалној заштити и организацијама цивилног друштва. Стратегија се односи на трансформацију установа социјалне заштите тако да се постепено смањује број корисника у установама за смештај и подржава њихов прелазак на живот у заједници.

Акциони план даје мапу пута за спровођење овог процеса током 2022. и 2023. године. Осим тога, он предвиђа правне и финансијске услове, даје усмерење за усклађен развој услуга на територији целе земље, затим трансформацију установа за смештај у пружаоце услуга у заједници. Завршне одредбе предвиђају оснаживање професионалаца у социјалној заштити, али и самих корсника за укључивање у заједницу.

Израду акционог плана подржао је пројекат Немачко-српске развојне сарадње „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, који спроводи GIZ.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови