Извештај о услугама социјалне заштите на локалном нивоу у периоду 2016 – 2020. године

  петак, 25. март 2022.

Први извештај о пружању услуга социјалне заштите на локалном нивоу од стране лиценцираних пружалаца услуга (ЛПЛУ) резултат је истраживања и праћења које Републички завод за социјалну заштиту реализује од 2016. године на основу Закона о званичној статистици, Одлуке о програму званичне статистике и Плана званичне статистике. Извештајем је представљено пружање услуга на локалном нивоу од стране лиценцираних пружалаца услуга у периоду од 2016. до 2020. године.

Сврха анализе је обезбеђивање података о услугама на локалном нивоу као емпиријског основа за унапређење регулаторних механизама, праћење квалитета пружања услуга и доношење политика заснованих на резултатима са циљем унапређења постојећих и развоја нових услуга социјалне заштите.

Општи циљ извештаја је преглед услуга у систему социјалне заштите које се пружају на локалном нивоу са фокусом на тумачење карактеристика процеса лиценцирања као једног од реформских циљева.

Специфичним циљевима настојало се утврдити: општа обележја процеса лиценцирања у периоду 2016 – 2020; капацитети ЛПЛУ и ресурси са којима располажу; да ли је процес лиценцирања утицао на остваривање плурализма пружалаца и плурализма услуга у складу са стратешким циљевима; географска распрострањеност и доступност услуга социјалне заштите које пружају лиценцирани пружаоци услуга становништву.

Преузмите Сажетак Извештаја о локалним услугама социјалне заштите за период 2016 - 2020.

Преузмите цео Извештај о услугама социјалне заштите на локалном нивоу које пружају лиценцирани пружаоци услуга у периоду 2016 - 2020. године 

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови